Tiêu chuẩn thiết kế trung tâm thương mại hệ thống MEP.

Tiêu chuẩn thiết kế trung tâm thương mại hệ thống MEP

Tiêu chuẩn thiết kế trung tâm thương mại về hệ thống MEP là tổng hợp các  Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống M&E (hệ thống cơ điện) trong các công trình xây dựng theo hạng. Bao gồm bộ các Quy phạm và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) trong thiết kế và lắp đặt hệ thống điện công trình, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện nhẹ, hệ thống điều hoà & thông gió, hệ thống chống sét & tiếp địa, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy – chữa cháy. Nếu bạn đang có ý tưởng đầu tư dự án trung tâm thương mại trước hết hãy đọc qua các tiêu chuẩn thiếu thiết kế trung tâm thương mại về MEP này trước nhé.

Tài liệu thiết kế trung tâm thương mại & công trình khác về hệ thống MEP.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế trung tâm thương mại & công trình về hệ thống điện

 • QCVN 12:2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình (Link download)
 • QCVN 05:2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khỏe (Link Download)
 • QCVN QTĐ-08:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp
 • Quy phạm trang bị điện 2006
 • TCVN 9206:2012 (thay thế TCVN 27:1995) Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • TCVN 9207:2012 (thay thế TCVN 25 : 1995) Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp (Link Download)
 • TCVN 394: 2007 Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng, phần an toàn điện (Link Download)
 • TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa (Link Download)
 • TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung (Link Download)
 • TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển (Link Download)
 • TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-55 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ (Link Download)

 Quy phạm trang bị điện trong thiết kế trung tâm thương mại & công trình khác

 • 11 TCN -18-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung (Link Download)
 • 11 TCN -19-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện (Link Download)
 • 11 TCN -20-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp (Link Download)
 • 11 TCN -21-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần IV: Bảo vệ và tự động (Link Download)

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chiếu sáng trung tâm thương mại & công trình khác.

 • TCVN 7114-1:2008 – Chiếu sáng nơi làm việc – phần 1 : trong nhà (Link Download)
 • TCVN 7114-3:2008 – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà.
 • TCVN 29:1991 – Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • TCVN 259:2001 – Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị (Link Download)
 • TCVN 333:2005 – Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công hệ thống điện nhẹ trong trung tâm thương mại và công trình khác

 • QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (Link Download)
 • TCVN 7189:2009 Thiết bị công nghệ thông tin – đặc tính nhiểu tần số radio – giới hạn và PP đo (Link Download)
 • TCVN 175:2005 Mức ồn tối đa cho phép trong các công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • TCN 68-135:2001 Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông – yêu cầu kỹ thuật (Link Download)
 • TCVN 4511: 1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng (Link Download)
 • TCN 68_167:1997 Thiết bị chống quá áp quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện (Link Download)
 • TCN 68_174:1998 Phạm vi chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông (Link Download)
 • TCVN 10251:2013 Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ
 • TCVN 10296:2014 Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • TCVN 8238:2009 Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt
 • TCVN 8698:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8696:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung
 • TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8235:2009 Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từ

Xem thêm: Trung tâm thương mại có gì ? Thiết kế trung tâm thương mại (setuptm.com)

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công hệ thống điều hòa không khí, thông gió trong trung tâm thương mại & công trình khác.

 • QCVN 09: 2005 Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả (Link Download)
 • QCVN 09: 2013 Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả (Link Download)
 • TCVN 5687: 2010 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • TCVN 306: 2004 Nhà ở và công trình công cộng-các thông số vi khí hậu (Link Download)
 • TCVN 7830:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng.
 • TCVN 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu (Link Download)

thiết kế điện trung tâm thương mại

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước trong trung tâm thương mại và công trình khác. 

 • TCVN 33: 2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • TCVN 4519-1988 Hệ thống thoát nước bên trong nhà và công trình – phạm vi thi công và nghiệm thu (Link Download)
 • TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • TCVN 51 : 2008 Thoát nước – mạng lưới bên ngoài và công trình – tiêu chuẩn thiết kế (Link Download)
 • Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, ban hành kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD, ngày 21 tháng 12 năm 1999
 • TCVN 4037:2012 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 4038:2012 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế

Xem thêm: XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – THIẾT KẾ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI (setuptm.com)

Tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy trong trung tâm thương mại & công trình khác.

 • Luật phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001
 • TCVN 3256:1989 An toàn cháy- Yêu cầu chung.
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung.
 • TCVN 4878:2009 Phòng cháy chữa cháy – Phân loại cháy.
 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 5738:2001 – Hệ thống báo cháy yêu cầu kỹ thuật (Link Download)
 • QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (Link Download)
 • TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế (Link Download)
 • TCVN 3890:2009 – Phương tiện phòng cháy & chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng (Link Download)
 • TCVN 6160 :1996 – Phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng – yêu cầu thiết kế (Link Download)
 • TCVN 6161:1996 – Phòng cháy chữa cháy cho nhà và trung tâm thương mại (Link Download)
 • TCVN 7336:2003 – Hệ thống chữa cháy – Hệ thống spinkler tự động – yêu cầu thiết kế & lắp đặt (Link Download)

Tiêu chuẩn thiết kế & thi công hệ thống chống sét & tiếp địa 

 • TCVN 9385: 2012 ( thay thế 46-2007 ) – Chống sét cho công trình xây dựng, hướng dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống (Link Download)
 • TCVN 9358: 2012 ( thay thế 319-2004 ) – Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung (Link Download)

Tiêu chuẩn thiết kế trung tâm thương mại hệ thống chống sét

Các tiêu chuẩn khác trong thiết kế MEP trung tâm thương mại nên tham khảo.

 • QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị
 • TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • Tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài như: ASHRAE, JIS, ARI, BS, AS/NZS

Xem thêm : Thiết kế điện trung tâm thương mại – TCVN Thiết kế trung tâm thương mại (setuptm.com)

Công ty Setup Thương Mại Việt Nam – Công ty chuyên thiết kế trung tâm thương mại

Và một trong những đơn vị hoạt động về lĩnh vực này mà chủ đầu tư không nên bỏ qua đó chính là công ty cổ phần Setup thương mại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm, từng hợp tác với nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn như: Big C, Vinmart… và sở hữu đội ngũ kiến trúc sư tài năng, Setup thương mại sẽ mang đến cho chủ đầu tư một siêu thị thật sang trọng, độc đáo và chất lượng.

Không những vậy, đội ngũ nhân viên của Setup thương mại còn có nhiều năm tham gia vận hành vào chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Do đó, sẽ tư vấn cho chủ đầu tư cách vận hành, quản lý sao cho khoa học nhất.

Công ty Setup Thương Mại Việt Nam cam kết thực hiện.

 • Tư vấn thiết kế đúng theo tiêu chuẩn, đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu khách hàng.
 • Setup siêu thị, trung tâm thương mại theo phong cách riêng của chuỗi hay cửa hàng.
 • Hỗ trợ nhân sự, đồng hành cùng dự án
 • Dịch vụ setup nhiệt tình với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
 • Thiết kế đảm bảo phù hợp thực tế (mặt bằng, vị trí, kết cấu hạ tầng liên quan…)
 • Thực hiện đúng tiến độ thời gian
 • Mức giá cạnh tranh, cùng nhiều chính sách hỗ trợ chu đáo, tận tình từ tư vấn, thiết kế đến thi công…
 • Chính sách ưu đãi, hậu mãi hấp dẫn, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
 • Với đầy đủ các yếu tố TÂM – TẦM và TÍN, Setup Thương mại Việt Nam sẽ mang đến cho bạn giải pháp thiết kế thi công tiết kiệm và đẹp nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết!

Công ty Cổ phần Setup Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ : Đại Đồng – Thạch Thất – Hà Nội

VPHN : Số 22, HB05, TDP 10, Phường Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội

VPSG : Tầng 7, Tòa Nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline : 0822.228.728

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0822.228.728

Contact Me on Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Tắt Quảng Cáo [X]
anh-qc